voor bewustzijnsontwikkeling, healing en welzijn

Klankmassage volgens Peter Hess

Klankmassage met klankschalen draagt bij om:

· een toestand van diepe ontspanning te bereiken

· lichamelijke en geestelijke blokkades op te lossen en in harmonie te komen

· de zelfhelende krachten te sterken

· stress af te bouwen

· nieuwe levensvreugede te herwinnen

· intuïtie en creativiteit te bevorderen

 

Aan de klankmassage ligt een oeroude kennis over de werking van klanken ten grondslag, die al 5000 jaar geleden in de vedische heelkunde in India werd gebruikt. Volgens oosterse voorstelling is de mens uit klank ontstaan en ís dus klank. Wanneer de mens met zichzelf en zijn omgeving in harmonie is, kan hij zijn/zij haar leven vrij en creatief vormgeven: zijn wie hij/zij is.

 

Peter Hess heeft de klankmassage tijdens jarenlang onderzoek aangepast aan de behoeften van mensen in westerse culturen. De toepassingen reiken van zachte, maar hoog werkzame ontspanning tot aan het doelgerichte gebruik tijdens helings- en therapeutische processen.

 

‘De toon van de klankschaal beroert ons innerlijk en brengt de ziel in trilling. De klank lost spanning op, mobiliseert de zelfhelende krachten en maakt scheppende energie vrij.’

 

Stress maakt vatbaar voor ziekten en beïnvloed de levenskwaliteit. Onze innerlijke harmonie wordt dan gevoelig verstoord en we raken uit balans. Hier wordt de klankmassage volgens Peter Hess als een werkzame gezondheidsbevorderende ontspanningsmethode ingezet.

 

Klankmassage volgens Peter Hess:

· biedt een omvangrijk klankaanbod door veelvuldige, boventoonrijke, harmonische en natuurlijke klanken van de klankschalen

· maakt een diepe ontspanning mogelijk, omdat klank het oorspronkelijke vertrouwen van de mens aanspreekt en daardoor de bereidheid voor heling opwekt

· harmoniseert ieder afzonderlijk lichaamsdeel op zachte wijze door klank

· kan de gezondheid bevorderen, de lichaamswaarneming verbeteren en de herkenning en het nuttige gebruik van de eigen hulpbronnen ondersteunen

· maakt de positieve beïnvloeding van zelfbewustzijn, creativiteit en scheppingskracht mogelijk

· werkt in op lichaam, ziel en geest

 

Tijdens de behandeling worden boventoonrijke klankschalen op en rond het lichaam van de cliënt geplaatst en aangeslagen. Daarbij worden verschillende soorten klankschalen gebruikt die passen bij de afzonderlijke lichaamsgebieden.

Het gehele lichaam komt op deze manier in een harmonische trilling. De klankmassage wordt door de ‘ontvanger’ doorgaans goed geaccepteerd, als zeer weldoend ervaren en genoten.

 

Duur van de behandeling: 1 uur

 

Adresgegevens:

Praktijk De Verlichting

Praktijk De Verlichting

Vlaskamp 54

2592 AB  DEN HAAG

Telefoon: 06 40650499

KvK nr.: 01129687

Email: ehbouwhuis@ziggo.nl